Skip to content

Anunț cu privire la lansarea apelului de Sprijin pentru proiecte în domeniul tehnologiilor avansate prin crearea de hub-uri de inovare în domenii de interes strategic – P1 – POCIDIF

 

Organismul Intermediar pentru Cercetaredin cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, împreună cu Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene anunțădeschiderea apeluluiaferent Acțiunii 1.2 Sprijin pentru proiecte în domeniul tehnologiilor avansate prin crearea de hub-uri de inovare în domenii de interes strategic, din cadrulPriorității 1 a Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare.

 

 

Proiectele prioritare, predefinite, sprijinite în cadrul prezentului apel sunt:

1. HUB Român de Hidrogen și Noi Tehnologii– RoHydroHUB

2. Platforma Națională de Tehnologii pentru Semiconductori– PNTS

3. Centrul de Studii Avansate asupra Sistemelor Fluviu-Mare– DANUBIUS-RO

4. Infrastructura europeană – demonstrator cu tehnologie a reactoarelor rapide răcite cu plumb– ALFRED

5. HUB Român de Inteligență Artificială– HRIA

 

Aceste proiecte vor sprijini concentrarea eforturilor mediului academic, de cercetare și economic, în vederea realizării premiselor favorabile generării unor nuclee de cunoaştere şi dezvoltare în tehnologii avansate și emergente, asigurând un spillover de cunoaștere și tehnologie, în domenii dedicate, de specializare inteligentă, în sprijinul dezvoltării economiei naționale.

 

 

Prezentul apel este necompetitiv, cu depunere la termen.

Proiectele vor putea fi depuse începând cu data de05 septembrie 2023, ora 12.00.

Data de închidere a apelului este de 05 decembrie 2023, ora 23.59.

Depunerea cererii de finanțare se va  realiza în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ accesibil la: https://mysmis2021.gov.ro/

 

Documentele aferente apelului:

  • Schema de ajutor de stat pentru activități de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate prin Prioritatea 1. ”Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în RO” a Programului Creștere Inteligentă Digitalizare și Instrumente Financiare, aprobată prin OMIPE nr. 3284/31.08.2023.
  • Ghidul solicitantului pentru apelul de Sprijin pentru proiecte în domeniul tehnologiilor avansate prin crearea de hub-uri de inovare în domenii de interes strategic, aprobat prin OMIPE nr. 3340/04.09.2023
  • Centralizatorul privind propunerile de modificare/completare primite în perioada de consultare publică asupra Ghidului solicitantului.

 

Din aceeași categorie...

MCID a aprobat schema de ajutor de stat ”Susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programelor Orizont 2020 și Orizont Europa”

MCID a aprobat schema de ajutor de stat ”Susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programelor Orizont 2020 și Orizont Europa”

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării vine încă o dată în întâmpinarea nevoilor de finanțare ale organizațiilor de cercetare publice și…
Rezultatul selecției dosarelor candidadților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de natură contractuală, cu interviu în data de 23.02.2024, ora 10:00

Rezultatul selecției dosarelor candidadților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de natură contractuală, cu interviu în data de 23.02.2024, ora 10:00

Rezultatul selecției dosarelorcandidadților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei Ministerului…
Sari la conținut