Skip to content

A fost aprobată Hotărârea privind acordul dintre Guvernul României și UNESCO

Executivul a aprobat, în ședința de astăzi, HOTĂRÂREA pentru aprobarea acordului dintre Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) privind reînnoirea Centrului Internațional pentru Pregătire Avansată și Cercetare în Fizică (CIFRA), ca centru de categoria a 2-a, sub auspiciile UNESCO

Prin aprobarea prezentei hotărâri, se aprobă continuarea funcționării în România a Centrului Internațional de Formare Avansată și Cercetare în Fizică (CIFRA) ca centru de categoria a 2-a, sub auspiciile UNESCO.

CIFRA este singurul centru sub auspiciile UNESCO din România și singurul centru în științe de bază din zona Europei de Sud-Est. Acest institut acționează ca centru regional UNESCO și oferă oportunități de pregătire și cercetare în laboratoare din România pentru studenți din zona Europei de Sud-Est, precum și pentru cei din țări mai puțin dezvoltate (Africa, Asia). De asemenea, CIFRA desfășoară cercetări avansate în fizică și cercetări multidisciplinare (științe de bază, inginerie, TIC, etc.) în cooperare cu UNESCO și centrele sau institutele asociate UNESCO.

La data 30.09.2021, în a 212-a Sesiune a Bordului Executiv al UNESCO, a fost aprobată prelungirea până la 30 noiembrie 2022 a Acordului actual între Guvernul României și UNESCO privind Centrul Internațional de Formare Avansată și Cercetare în Fizică (CIFRA), pentru a exista timp suficient pentru finalizarea procesului de reînnoire a statutului ca centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, inclusiv pentru prezentarea rezultatelor evaluării și a recomandărilor directorului general al UNESCO cu privire la acestea.

Evaluarea activităților CIFRA a fost făcută de către o comisie de experți independenți, stabilită de UNESCO, în anul 2021. În raportul transmis de UNESCO Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, s-a constatat respectarea substanțială a criteriilor de reînnoire a unui centru de categoria a 2-a, astfel cum este definit de Strategia UNESCO [Paris, 2019].

Concluzia generală a acestei evaluări a fost că CIFRA a gestionat cu succes finanțarea disponibilă, în ciuda unei pandemii globale și a numeroaselor provocări pe care le-a prezentat.

Astfel, la data de 7 iulie 2022 a fost semnat la Paris Memorandumul de înțelegere între CIFRA și UNESCO privind reînnoirea ca centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, dar și Acordul dintre Guvernul României și UNESCO.

CIFRA va continua să joace un rol special ca centru-pivot pentru țările cu venituri mici din Inițiativa Europei Centrale și să păstreze o bună relație cu țările francofone din Africa, relația cu Marocul fiind remarcabil de puternică.

Din aceeași categorie...

MCID a aprobat schema de ajutor de stat ”Susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programelor Orizont 2020 și Orizont Europa”

MCID a aprobat schema de ajutor de stat ”Susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programelor Orizont 2020 și Orizont Europa”

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării vine încă o dată în întâmpinarea nevoilor de finanțare ale organizațiilor de cercetare publice și…
Rezultatul selecției dosarelor candidadților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de natură contractuală, cu interviu în data de 23.02.2024, ora 10:00

Rezultatul selecției dosarelor candidadților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de natură contractuală, cu interviu în data de 23.02.2024, ora 10:00

Rezultatul selecției dosarelorcandidadților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei Ministerului…
Sari la conținut