Skip to content

7500 de întreprinderi cu activitate în cercetare-dezvoltare și inovare vor fi finanțate cu peste 3 miliarde de lei, prin Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027 al MCID

Guvernul României a aprobat vineri, 27 octombrie, memorandumul cu tema „Încadrarea schemei de ajutor de stat privind finanțarea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare cu caracter economic, din cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027 al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român”.

Prin acest memorandum, este aprobată schema de ajutor de stat care susține sprijinirea cercetării-dezvoltării și inovării, dezvoltarea integrată și utilizarea eficientă a bazei materiale publice pentru cercetare, prin finanțări de 3.100.000.000 lei pentru întreprinderile care au în obiectul de activitate cercetarea și dezvoltarea.

Această schemă de ajutor de stat contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în Programul de guvernare și în documentele programatice. Pentru domeniul Cercetare Fundamentală-Cercetare Dezvoltare, am obținut o creștere de peste 60% a alocării bugetare pentru anul 2023, față de anul 2022. Acum, investim peste 3 miliarde de lei pentru a stimula cercetarea-dezvoltarea și inovarea, fonduri de care vor beneficia 7500 de întreprinderi”, a declarat Bogdan Ivan, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Bugetul estimat al schemei este compus din fonduri alocate de la bugetul de stat Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID). Prin bugetul total estimat se vor sprijini atât activități cu caracter economic, cât și activități care constau în oferirea de produse/servicii destinate comercializării pe piață.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de asistență financiară nerambursabilă (grant) pentru activitățile eligibile cuprinse în proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare, implementate prin contracte de finanțare din cadrul celor cinci programe ale schemei, conform obiectivelor specifice ale Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027 al MCID:

· Programul 5.5 Infrastructuri de cercetare;

· Programul 5.6 Provocări;

· Programul 5.7 Parteneriate pentru inovare;

· Programul 5.8 Cooperare europeană și internațională;

· Programul 5.9 Cercetare în domenii de interes strategic.

Beneficiarii ajutorului de stat sunt întreprinderile – microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari, indiferent de statutul juridic – care au în obiectul de activitate cercetarea și dezvoltarea. Numărul maxim de beneficiari ai schemei de ajutor de stat este de 7500.

Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV), elaborat și administrat de către MCID, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1188/2022, este principalul instrument de implementare a Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027, potrivit prevederilor stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Acțiunile PNCDI IV contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă  2022 – 2027, în concordanță cu Viziunea Orizont 2030, prin:

  1. concentrarea și conectarea excelenței la frontiera științifică, în acord cu provocările societale;
  2. mobilizarea amplă a întreprinderilor către inovare;
  3. susținerea dezvoltării ecosistemelor de inovare locale, regionale și naționale asociate specializărilor inteligente, pentru a susține avansul în lanțurile globale de valoare adăugată;
  4. cooperarea europeană și internațională.

Acestea sunt corelate cu strategia României de a crește predictibil cheltuielile publice pentru cercetare-dezvoltare, în vederea atingerii nivelului de 1% din PIB, în acord cu legislația în vigoare.

De asemenea, prin Programul de guvernare 2021-2024, pentru MCID au fost stabilite obiective strategice și măsuri de implementare cum ar fi: îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru cercetarea publică, susținerea infrastructurilor paneuropene de cercetare ELI-NP și DANUBIUS în vederea valorificării excelenței în CDI și a participării României la cercetarea de nivel european și internațional, susținerea dezvoltării de proiecte strategice de cercetare-dezvoltare precum și stimularea cooperării public-privat – motor al inovării, dezvoltarea unui ecosistem de inovare la nivel național.

Din aceeași categorie...

MCID a organizat conferința de prezentare a programului Nucleu

MCID a organizat conferința de prezentare a programului Nucleu

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”…
Finanțăm cu 50 de milioane de lei transformarea digitală a 1000 de primării și consilii județe

Finanțăm cu 50 de milioane de lei transformarea digitală a 1000 de primării și consilii județe

La propunerea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), Guvernul României a aprobat în ședința de astăzi actul normativ pentru finanțarea…
România a aderat la Proiectul European pentru Infrastructura de Date Genomice

România a aderat la Proiectul European pentru Infrastructura de Date Genomice

România este parte a Proiectului European pentru Infrastructura de Date Genomice (GDI), o etapă importantă în consolidarea capacităților țării noastre…
Sari la conținut