Skip to content

Acum răsfoiți categoria: "

Carieră"

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică – ICCF Bucureşti, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.576 din 26 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată…

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţional de cercetare-dezvoltare din coordonare

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţional de cercetare-dezvoltare din coordonare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.576 din 26 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul…

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează în data de 10.03.2023, ora 10 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții publice de execuție

  A.DirecțiaComunicare, Transparență și Dialog Social – 3 funcții publice de execuție vacante,după cum urmează:   –Consilier,clasa I, grad profesional principal – 2 posturi (IDpost 567528 și 567529), (normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână); –Consilier,clasa I, grad profesional asistent – 1 post (ID post 567531)), (normă întreagă, 8 ore/zi, 40…

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) prin Direcția Managementul Bazelor Materiale de Cercetare (DMBMC), organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului vacant de director general la Agenția Spațială Română, instituție publică care funcţionează în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

Concursul se organizează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice precum și în conformitate cu OMCID nr. 21980/2022 – privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la instituţiile şi…

Concurs pentru angajare expert cu contract individual de muncă pe perioadă determinată

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării organizează concurs începând cu data de 09.01.2023, în cadrul proiectului “Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi” – cod proiect SIPOCA 592, cod MySmis 2014+ 127557, desfășurat în cadrul Programului Operațional Capacitate…

MCID prin DGOIC organizează în data de 20.01.2023 concurs (interviu) pentru ocuparea a 9 posturi contractuale în cadrul proiectului de asistență tehnică 2.1.093

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) prin Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare (DGOIC), organizează în data de 20.01.2023 concurs (interviu) pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante,  în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru…

Concursuri pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare

Concurs de selecţie pentru funcţia de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltareÎn baza art.3 din Anexa la Hotărârea Guvernului  nr. 576/2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a actualizat lista institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare pentru…

Examen pentru promovare în gradul profesional imediat superior

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), organizează examen pentru promovare în gradul profesional imediat superior, pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului propriu, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1), alin.(4) și alin. (22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Examenul de…

Concurs pentru ocuparea a 5 posturi contractuale, în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării anunță organizarea unui concurs (interviu), în data de 05.12.2022, ora 10:00 (cu posibilitatea prelungirii până la 06.12.2022, în mod excepțional, în funcție de numărul de candidați selectați pentru proba de interviu), pentru ocuparea a 5 posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei MCID, pentru o…
Sari la conținut