Skip to content

Investiții lansate

 Ghidului solicitantului

Perioada de consultare publică: 19.01.2023 – 06.02.2023.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de coordonator de reforme și investiții din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, a lansat într-o nouă consultare publică Ghidul Solicitantului pentru apelul competitiv aferent Investiției I11. Implementarea unei scheme de sprijinire a utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe din cadrul componentei C7 “Transformarea digitală” din PNRR.

Eventualele observații sau propuneri de modificare pot fi transmise la adresa de e-mail fonduri.oipsi@adr.gov.ro, în perioada 25.09.2023-05.10.2023.

 

 

 

Ghidului solicitantului (format editabil) pentru „Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe” aferent Investiției  I11. Implementarea unei scheme de sprijinire a utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe – 20.04.2023 11:00

Cei interesați sunt rugați să transmită, în perioada 20.04 – 31.05.2023, propunerile lor de modificare și/sau completare, cu justificările aferente, pe adresa de email: fonduri.oipsi@adr.gov.ro

 Ghidului solicitantului (format editabil) pentru „Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente” aferent Investiției  I12. Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente  Ordinul MCID nr. 21666/07.11.2022 privind aprobarea ghidului solicitantului

Ghidului solicitantului (format editabil) pentru „Creșterea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de servicii de Internet pentru autoritățile publice din România” aferent Investiției  I14. Creșterea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de servicii de Internet pentru autoritățile publice din România

Anexa 1 Model cerere de finanțare

Anexa 2 Declaratie eligibilitate

Anexa 3 Declaratie angajament

Anexa 4 Declarație dublă finanțare

Anexa 5 Declaratie absenta coflict de interese reprezentanti legali

Anexa 6 Plan de actiuni-activitati

Anexa 7 Model raport implementare masura-investitie

Anexa 8  Buget detaliat

Anexa 9 Model contract finanțare

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de coordonator de reforme și investiții din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, a lansat în consultare publică ghidul solicitantului pentru apelul necompetitiv aferent Investiției 15  „Crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru societate și economie ” din cadrul componentei C7 “Transformarea digitală” din PNRR. – 16.09.2022 19:30

Ghidului solicitantului (format editabil) pentru „Crearea de noi competente de securitate cibernetica pentru societatea si economie” aferent Investiției  I15. Crearea de noi competente de securitate cibernetica pentru societatea si economie

Anexa 1 Model cerere de finanțare

Anexa 2 Declaratie eligibilitate

Anexa 3 Declaratie angajament

Anexa 4 Declarație dublă finanțare

Anexa 5 Declarație absență coflict de interese

Anexa 6 Plan de acțiuni – activități

Anexa 7 Model raport implementare măsură – investiție

Anexa 8  Buget detaliat

Anexa 9 Model contract finanțare

Eventualele observații referitoare la acest ghid vor fi transmise pe adresa de email pnrr@research.gov.ro, până la data de 27.09.2022

NEW:Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de coordonator de reforme și investiții din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului, în vederea relansării apelului competitiv aferent Investiției 17  „Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” din cadrul componentei C7 “Transformarea digitală” din PNRR. 27.09.2022 12:00

Anexa 1 Model cerere de finanțare

Anexa 2 Declaratie eligibilitate

Anexa 3 Declaratie angajament

Anexa 4 Declarație dublă finanțare

Anexa 5 Declaratie absenta coflict de interese reprezentanti legali

Anexa 5.1 Declaratie privind conflict de interese – management proiect

Anexa 6 Plan de actiuni-activitati

Anexa 7 Acord de parteneriat

Anexa 8 Declaratie DNSH

Anexa 9 Buget defalcat

Anexa 9.1 Centralizator oferte

Anexa 9.2 Declarație TVA

Anexa 10 Declarație proiectant

Anexa 11 Declarație autorizatie constructie

Anexa 12 Model contract de finantare

Anexa 12.1 Model raport implementare masura-investitie

Eventualele observații sau propuneri de modificare pot fi transmise la adresa de e-mail fonduri.oipsi@adr.gov.ro, în perioada 27.09.2023-09.10.2023.

S-a prelungit data de depunere a proiectelor PNRR – INVESTIȚIA I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale – COMPONENTA 7 Transformarea digitală – 07.03.2022 13:30

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de coordonator de reforme și investiții din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, a lansat în consultare publică ghidul solicitantului pentru apelul competitiv aferent Investiției 17  „Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” din cadrul componentei C7 “Transformarea digitală” din PNRR. – 16.09.2022 19:30

Ghidului solicitantului
(format editabil) pentru „Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” aferent Investiției  I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale

Anexa 1 Model cerere de finanțare

Anexa 2 Declaratie eligibilitate

Anexa 3 Declaratie angajament

Anexa 4 Declarație dublă finanțare

Anexa 5 Declaratie absenta coflict de interese reprezentanti legali

Anexa 5.1 Declaratie privind conflict de interese – management proiect

Anexa 6 Plan de actiuni-activitati

Anexa 7 Acord de parteneriat

Anexa 8 Declaratie DNSH

Anexa 9  Buget defalcat

Anexa 9.1  Centralizator oferte

Anexa 10 Model contract de finanțare

Anexa 10.1 Model raport implementare masura-investitie

Eventualele observații referitoare la acest ghid vor fi transmise pe adresa de email pnrr@research.gov.ro, până la data de 30.09.2022

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de coordonator de reforme și investiții din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, a lansat în consultare publică ghidul solicitantului pentru apelul necompetitiv aferent Investiției 14  „Creșterea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de servicii de Internet pentru autoritățile publice din România” din cadrul componentei C7 “Transformarea digitală” din PNRR.

Anunț lansare proiecte PNRR – INVESTIȚIA I18. Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în administrația publică, Operațiunea D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului, Componenta 7 – Transformarea digitală – 23.03.2023 20:00


Ordinul MCID nr.20381/22.03.2023 și Ghidului solicitantului  pentru „Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în administrația publică” aferent Investiției  I18. Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în administrația publică

Anexa 1 Model cerere de finanțare

Anexa 2 Declaratie eligibilitate

Anexa 3 Declaratie angajament

Anexa 4 Declarație dublă finanțare

Anexa 5 Declaratie absenta coflict de interese reprezentanți legali

Anexa 5.1 Declarație conflict de interese management proiect

Anexa 6 Plan de acțiuni-activități

Anexa 7 Buget defalcat

Anexa 8.1 Centralizator oferte

Anexa 8.2 Declarație TVA

Anexa 9 Model contract finanțare

Anexa 9.1 Model raport implementare măsură-investiție

Metodologie: Lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”

Anexa1 – Solicitare de „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale” – 21.02.2023 20:30

 

 

Ghidului solicitantului (format editabil) pentru „Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri” aferent Investiției  I19. Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme – 25.05.2022 15:00

Cei interesati sunt rugati sa transmita, in perioada 25.05.2022-09.06.2022, propunerile lor de modificare si/sau completare, cu justificarile aferente, pe adresa de email contact.pnrr@research.gov.ro.

 

Sari la conținut