Skip to content

Acum răsfoiți categoria: "

Anunturi"

Anunț cu privire la lansarea apelului de Sprijin pentru proiecte în domeniul tehnologiilor avansate prin crearea de hub-uri de inovare în domenii de interes strategic – P1 – POCIDIF

  Organismul Intermediar pentru Cercetaredin cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, împreună cu Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene anunțădeschiderea apeluluiaferent Acțiunii 1.2 Sprijin pentru proiecte în domeniul tehnologiilor avansate prin crearea de hub-uri de inovare în…

Anunț privind organizarea selecției a trei membri pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării cu atribuţii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării demarează procesul de selecție a trei membri pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, organism consultativ, fără personalitate juridică.     Cei trei membri care urmează să fie selectați vor face dovada că provin dintr-o universitate, dintr-un institut de cercetare sau reprezintă mediul privat.  …

Anunţ privind organizarea unei întâlniri de dezbatere publică

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind aprobarea Normelor de referință pentru realizarea interoperabilității în domeniul tehnologiei informației și al comunicațiilor (NRRI).Evenimentul are loc în data de 22.08.2023, ora 11:00, în sala 301, aflată la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării,…

S-a aprobat ordinul privind lansarea competiției pentru Subvenționarea Literaturii Tehnico-Științifice în anul 2023, Etapa a II a

Lansarea competiției 2023 etapa a II-a prin Ordinul MCID nr. 20956/04.08.2023 – 08.08.2023 17:00 Ghidul aplicantului pentru subvenționarea literaturii tehnico-științifice 2023 etapa a II-a Anexa 1, Anexa 2, Anexa 4.1 și Anexa 4.2 – format editabil

MCID organizează etapa de selecție a proiectului - pilot pentru ocuparea a 6 funcții publice de execuție vacante în temeiul art. 619 alin. (8) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Data concursului: 18.09.2023   Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante: Perioada de depunere a dosarelor: 04.08.2023 – 04.09.2023 Data, ora și locul desfășurării probei/probelor suplimentare:      Probă IT: 15.09.2023 12:00, sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (pentru posturile: 551941, 67933, 567632)      Probă limbi străine: 15.09.2023…

S-a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 1.3 Finanțarea proiectelor care vizează sinergii cu acțiunile Orizont Europa și alte programe europene din cadrul POCIDIF

  Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, împreună cu Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, anunță lansarea, spre consultare publică, a Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.3 Finanțarea proiectelor care vizează sinergii cu…

S-a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 1.2 Sprijin pentru proiecte în domeniul tehnologiilor avansate si crearea de hub-uri de inovare și transfer tehnologic în domenii prioritare din cadrul POCIDIF

  Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, împreună cu Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, anunță lansarea, spre consultare publică, a Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.2 Sprijin pentru proiecte în domeniul tehnologiilor avansate…

Rezultatele finale pentru ocuparea a 11 posturi contractuale vacante, în afara organigramei MCID, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/ SMIS2014+: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019

Expert verificare financiară – 2 posturi cu 8 ore/zi – la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București: Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MCID- DGOIC) Punctaj…
Sari la conținut