Skip to content

Acum răsfoiți categoria: "

Anunturi"

Rezultatele probei scrise a candidaților din etapa de selecție a proiectului – pilot al concursului de ocupare a unei funcţii publice vacante de grad profesional debutant din 18.09.2023

1.Consilier, clasa I, grad debutant- id post: 567546, Serviciul Reglementare, Monitorizare, Avizare, Prognoză și Proiecte în Comunicații – Direcția Comunicații ElectroniceIdentificator unicNr. dosar de înscriereProba scrisăMotivul respingeriiNSDZFCQ43ADMIS GTYSTHW15ABSENT ULYKC3JT2ABSENT MDQ2WUO84ABSENT  Conform prevederilor art. 97 din anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în…

Anunț privind începerea procedurii de evaluare a unor institute naționale de cercetare-dezvoltare în vederea acreditării

  În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 477/2019 privind aprobarea Normelormetodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naționale decercetare-dezvoltare, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizăriiiniţiază procedura de evaluare a următoarelor institute naţionale decercetare-dezvoltare:   Nr. crt. DenumireaINCD 1. InstitutulNaţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică – ICCF Bucureşti 2. InstitutulNaţional de Cercetare-Dezvoltare pentru…

Rezultatele Etapei de Selecție a dosarelor de concurs organizat în data de 15.09.2023 (interviu) pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante, în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/ SMIS2014+: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019

Expert verificare financiară – 2 posturi cu 8 ore/zi – la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București: Postul vacant conform cererii privind  înscrierea la concurs Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MCID- DGOIC) Rezultatul…

Rezultatele soluționării contestațiilor privind verificarea eligibilității candidaților din etapa de selecție a proiectului - pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante de grad profesional debutant (proba scrisă 18.09.2023)

1.Consilier, clasa I, grad debutant- id post: 567546, Serviciul Reglementare, Monitorizare, Avizare, Prognoză și Proiecte în Comunicații – Direcția Comunicații Electronice Identificator unic Nr. dosar de înscriere Contestație la verificarea eligibilității Motivul respingerii NSDZFCQ4 3 ADMIS     Afișat astăzi: 11.09.2023, ora 16:00

Rezultatele probei de verificare a eligibilității candidaților din etapa de selecție a proiectului – pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante de grad profesional debutant (proba scrisă 18.09.2023)

1.Consilier, clasa I, grad debutant- id post: 567546, Serviciul Reglementare, Monitorizare, Avizare, Prognoză și Proiecte în Comunicații – Direcția Comunicații Electronice Identificator unic Nr. dosar de înscriere Verificarea eligibilității Motivul respingerii NSDZFCQ4 3 RESPINS Dosar incomplet potrivit dispozițiilor art. 81 alin. (2) din Anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență…

Summitul inovației digitale – Prim-Ministrul României și Ministrul Digitalizării au discutat despre oportunități de colaborare cu reprezentanți ai giganților tehnologici Apple, Amazon și IBM

Premierul României, Marcel Ciolacu, și ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan Ivan, au avut astăzi o serie de întâlniri cu reprezentanți ai unora dintre cele mai mari companii din lume din zona tehnologiei.Cei doi înalți oficiali au primit la Palatul Victoria delegațiile Apple, Amazon și IBM, companii care participă la…

Anunț cu privire la lansarea apelului de Sprijin pentru proiecte în domeniul tehnologiilor avansate prin crearea de hub-uri de inovare în domenii de interes strategic – P1 – POCIDIF

  Organismul Intermediar pentru Cercetaredin cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, împreună cu Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene anunțădeschiderea apeluluiaferent Acțiunii 1.2 Sprijin pentru proiecte în domeniul tehnologiilor avansate prin crearea de hub-uri de inovare în…

Anunț privind organizarea selecției a trei membri pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării cu atribuţii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării demarează procesul de selecție a trei membri pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, organism consultativ, fără personalitate juridică.     Cei trei membri care urmează să fie selectați vor face dovada că provin dintr-o universitate, dintr-un institut de cercetare sau reprezintă mediul privat.  …
Sari la conținut