Skip to content

Acum răsfoiți categoria: "

Anunturi"

Rezultatele etapei de selecție a dosarelor de concurs organizat în data de 20.01.2023 (interviu) pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante, în afara organigramei MCID, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/ SMIS2014+: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019

Expert verificare achiziții – 1 post cu 8 ore/zi  – la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală  Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:Postul vacantconform cereriiprivind înscrierea la concursCandidatulcare a depusdosar deconcurs(numărînregistrare MCID- DGOIC)  Rezultatul selecției dosarelor de înscriere Motivul respingerii candidaturiiData  prezentăriila proba interviuOra prezentăriila proba interviuExpert verificare achiziții…

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) prin Direcția Managementul Bazelor Materiale de Cercetare (DMBMC), organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului vacant de director general la Agenția Spațială Română, instituție publică care funcţionează în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

Concursul se organizează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice precum și în conformitate cu OMCID nr. 21980/2022 – privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la instituţiile şi…

Anunt rezultate evaluare dosar CIM expert A16- concurs ianuarie 2023

Urmare a concursului organizat în perioada 9-13 ianuarie 2023 pentru ocuparea unui post contractual în cadrul proiectului „Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi”- Cod proiect SIPOCA 592/Cod MySMIS 2014+: 127557, contract de finanțare nr. 347/16.05.2019 și…

Informare pentru entitățile interesate de implementarea cloud-ului guvernamental

Ca urmare a semnării contractului de finanțare pentru implementarea cloud-ului guvernamental, ca pilon fundamental al accelerării transformării digitale a administrației, asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în baza căruia urmează a se achiziționa echipamente, tehnologii, programe și infrastructuri de comunicații, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării reiterează necesitatea…

Concurs pentru angajare expert cu contract individual de muncă pe perioadă determinată

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării organizează concurs începând cu data de 09.01.2023, în cadrul proiectului “Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi” – cod proiect SIPOCA 592, cod MySmis 2014+ 127557, desfășurat în cadrul Programului Operațional Capacitate…

MCID a inițiat HOTĂRÂREA pentru aprobarea plății contribuției financiare restante a României pentru anul 2021 și pentru anul 2022 și plății primei tranșe a contribuției financiare a României pentru anul 2023 la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA)

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a inițiat Hotărârea pentru aprobarea plății contribuției financiare restante a României pentru anul 2021 și pentru anul 2022 și plății primei tranșe a contribuției financiare a României pentru anul 2023 la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA). Prin plata contribuției restante pentru menținerea dreptului de…

MCID prin DGOIC organizează în data de 20.01.2023 concurs (interviu) pentru ocuparea a 9 posturi contractuale în cadrul proiectului de asistență tehnică 2.1.093

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) prin Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare (DGOIC), organizează în data de 20.01.2023 concurs (interviu) pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante,  în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru…

Ministerul Cercetării lansează Consiliul Onorific pentru Știință, Inovare și Tehnologie. Români de elită oferă viziune și experiență pentru România viitorului

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) anunță Consiliul onorific pentru știință și tehnologie, care reunește specialiști români de top din cercetare din întreaga lume. Aceștia aduc experiența și cunoștințele acumulate în cele mai puternice centre de inovare ale prezentului, pentru a contribui la elaborarea strategiilor, politicilor publice și programelor guvernamentale…

Concursuri pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare

Concurs de selecţie pentru funcţia de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltareÎn baza art.3 din Anexa la Hotărârea Guvernului  nr. 576/2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a actualizat lista institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare pentru…
Sari la conținut